PiNA

PiNA je organizacija za družbeni razvoj, ki temelji na naslednjih načelih:


- spoštovanje temeljnih človekovih pravic in demokratičnih načel,
- aktivno sodelovanje posameznikov v skupnosti in kulturno udejstvovanje,,
- spoštovanje okolja in usmerjenost v trajnostni razvoj,
- kritična misel in etično delovanje,
- vseživljenjsko učenje in celostni pristop k izobraževanju.

 

Prispevek k družbenemu razvoju se konkretizira na naslednje načine:


- izobraževanja in usposabljanja po načelih neformalnega izobraževanja, ki razvijajo veščine, vrednote in pristope, pomembne za celovit razvoj odgovornih posameznikov,
- organizacija različnih ozaveščevalnih in izobraževalnih dogodkov, kot so kulturni dogodki, konference, seminarji, sejmi …,
- izdaja gradiv, namenjenih izobraževanju in ozaveščanju, kot so priročniki, promocijske brošure, informativni bilteni …,
- izvedba multimedijskih in spletnih rešitev za ozaveščanje in izobraževanje, kot so videoprispevki, dokumentarni filmi, spletne strani, webinarji, intermedijske inštalacije …,
- načrtovanje in izvedba različnih procesov sodelovanja javnosti pri odločanju o javnih zadevah,
 ozaveščevalne akcije in zagovorništvo specifičnih skupin,
- izdelava analiz, mnenj, priporočil in druge vrste ekspertiz,
- izvajanje specifičnih projektov na terenu za doseganje ciljev in namenov,
- podpora, mentoriranje in coaching drugim nevladnim organizacijam, socialnim podjetjem, neformalnim skupinam in ustvarjalcem,
- sodelovanje z domačimi in mednarodnimi partnerji pri izvajanju projektov in povezovanje v mednarodne mreže organizacij.