Partnerji

Centar za edukaciju mladih Travnik

Center za izobraževanje mladih vsakodnevno izvaja aktivnosti v okviru mladinskega dela, usposabljanja in informiranja. Tekom svojega devetnajstletnega delovanja smo izvedli številne projekte v lokalni skupnosti, s katerimi smo izboljšali položaj mladih, zavzemali za zdrav način življenja brez alkohola, drog, tobačnih izdelkov in nasilja, povezovali mlade iz cele Evrope, itn. Naše delovanje je usmerjeno v mladinsko delo, zagovorništvo mladih in njihovih pravic ter izvedbo izobraževalnih programov (neformalno izobraževanje).

JU Agencija za kulturno povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca

Javni zavod Agencija za kulturno-zgodovinsko in naravno dediščino ter razvoj turističnih potencialov mesta Jajce je ustanovljena 12. 3. 2007 s ciljem varovanja, ohranjanja, restavriranja in promocije kulturno-zgodovinskih spomenikov in naravne dediščine Občine Jajce ter razvoja in promocije turističnih potencialov. Storitve, ki jih nudimo, so: varovanje in promocija kulturno-zgodovinske ter naravne dediščine Občine Jajce, prezentacija 26 nacionalnih spomenikov in naravne dediščine Jajca (slap, Plivka jezera, planine, itn.), razvoj turizma Občine Jajce in Etno muzej.

Zavičajni muzej Travnik

Pokrajinski muzej Travnik je ustanovljen leta 1950. Od leta 1972 se nahaja zgradbi, ki je bila zgrajena za zdravstvene namene leta 1928 iz sredstev Rockefellerjeve fundacije. Stalna razstava je bila odprta leta 1975.

Muzejski fond zajema približno osemdeset tisoč eksponatov. Pokrajinski muzej Travnik je danes edini pokrajinski muzej na območju Srednjebosanskega kantona.

Zaradi raznovrstnosti zbirk in množičnosti eksponatov predstavlja neizbežno mesto za spoznavanje preteklosti in naravne dediščine Travnika. Tako stalna razstava kakor tudi tematske razstave predstavljajo atrakcijo za domače in tuje turiste, šolske ekskurzije in druge ljubitelje tradicijske kulture in šeg in navad vseh ljudi in narodov, ki so od prazgodovine naseljevali ta del BiH.

Muzej upravlja tudi z Spominskim muzejem Rojstna hiša Iva Andrića in Trdnjavo Stari grad.

Udruženje poslovnih žena u Bosni i Hercegovini

Združenje poslovnih žensk BiH je nastalo zaradi močne potrebe za promocijo pomembnosti in doprinosa BiH žensk podjetnic, njihovega mreženja in promocije.

Nekaj uspešnih podjetnic in strokovnjakinj z različnih področij delovanja (farmacija, mediji, marketing, IT in arhitektura) so zagnale iniciativo Asocijacije poduzetnica “ONE”, zato da bi kontinuirano delale na ustvarjanju boljših pogojev ekonomskega okolja v BiH in tako izboljšale poslovno vzdušje za razvoj podjetništva za ženske.

Glavni cilji Združenja so jačanje podjetništva žensk preko ponujanja možnosti za medsebojno povezovanje podjetnic in poslovnih žensk, ponujanja strokovnih nasvetov o zagonu in razvoju dejavnosti in podajanje informacij o finančnih in izobraževalnih možnostih, vezanih na podjetništvo.

Naša vizija zajema jačanje družbenega okvirja za razvoj podjetništva za ženske preko izboljšanja razvojnih politik in sprožiti ustvarjanje novih delovnih mest. Naše poslanstvo je nuditi podporo razvoju podjetništva za ženske preko medsebojnega povezovanja podjetnic, poslovnih žensk, izobraževanja in svetovanja.

Udruženje za promociju i razvoj kreativnog izražavanja “Kreativni svijet!” Travnik

Združenje za promocijo in razvoj ustvarjalnega izražanja „Kreativni svijet“ je bilo ustanovljeno leta 2013 v Travniku. Nastalo je kot rezultat potrebe lokalne skupnosti in ustvarjalnih ljudi po skupnem delu. Zavzema se za razvoj in izboljšanje ustvarjalnega izražanja zaradi zadovoljevanja kulturnih in umetniških interesov kreativnih oseb. Z namenom uresničevanja svojih ciljev združenje izvaja tudi naslednje aktivnosti: svetuje in pomaga ustvarjalnim osebam, izobražuje skozi predavanja, tečaje, delavnice, seminarje in javne tribune, organizira in sodeluje na sejmih in razstavah, povezuje se s sorodnimi organizacijami, varuje in zastopa pravice in interes združenja in njegovih članov v okviru enot lokalne uprave in samouprave ter promovira izdelke članov združenja.

Udruženje žena “Viktorija 99” Jajce

Združenje žensk »Viktorija 99« je nevladna, nepolitična, večnacionalna organizacija, ki dela na ustvarjanju programskih ciljev, fokusiranih predvsem na izboljšanje pogojev kvalitet življenja žensk. Spodporo donatorjev, preko partnerstev in mreženja ter preko javnega in transparentnega dela vpliva na pomen uloge žensk v vseh sferah družbenega življenja. Organizacije je začela z delom 1. 6. 1996 pod nazivom »Stope nade«. Od 4. 6. 1999 nadaljuej svoje dlovanje kot »Viktorija 99 Livno« – področna pisarna Jajce in nato se 16. 1. 2002 registrira kot »Viktorija 99« Jajce.

Asocijacija mladih Vinac Jajce

Združenje mladih Vinac je bilo ustanovljeno leta 2008 v Vincu pri Jajcu. Ta nevladna organizacija je ustanovljena z namenom izobraževanja, opolnomočenja in osveščanja mladih o potrebah njihove aktivne vključenosti v delo skupnosti ter nudenja podpore mladim. Združenje mladih Vinac skozi svoje delovanje nudi podporo tudi organizaciji različnih družabnih aktivnosti mladih in izpolnjevanju njihovih potreb po ustvarjalnosti. Člani združenja so preko izpolnjevanja ciljev na demokratične načine dali na razpolago svojo energijo in svoj čas skupnosti, z željo, da bi preko trajnostnega razvoja izboljšali življenjske pogoje lokalne skupnosti, v kateri živijo.