Dodatna pojasnila glede poziva za vključitev v program inkubatorja

Začetni Start-up paket v občini Travnik - Podporni sklad za samozaposlitev v občini Travnik je omejen na poslovanje v občini Travnik.

Kandidatke, ki se želijo potegovati za sredstva v višini 10.000 KM, morajo do 21. septembra 2018 poslati prijavo BeeZone inkubatorja (CEM Travnik). Javni razpis in obrazci so na voljo na tej spletni strani: http://cem.ba/public-public-public-support-free-free-inclusive-incubator-beezone/.

Kandidatke, ki niso upravičene do sredstev, bodo lahko še vedno uporabljale druge storitve znotraj programa. Na javni razpis za vključitev v program inkubatorja za socialno podjetništvo in turizem za ženske se lahko prijavijo vse kandidatke, ne glede na to, da ne bodo koristile sredstva iz podpornega sklada in začele s poslovanjem  v občini Travnik.