V Travniku (BiH) se je začelo usposabljanje 25 podjetnic

V Travniku (BiH) smo v sklopu projekta "Podporno okolje za socialno podjetništvo in turizem za ženske v BIH" pričeli z usposabljanjem, ki se ga je udeležilo 25 podjetnic.

4-dnevni modul, ki je potekal med 28. 9. in 1. 10. 2017, je bil namenjen spoznavanju ključnih lastnosti socialnega in ženskega podjetništva, družbeno odgovornega podjetništva, družbenih inovacij ter kulturnega turizma. Udeleženke so oblikovale podjetniške ekipe, ki so nato razvijale svoje podjetniške ideje in preverjale, kako socialno podjetniško idejo aplicirati v realnosti. Trenerji in mentorji so velik poudarek dali pristopu learning by doing ter razvoju poslovnih idej s pomočjo kreativnih in inovativnih pristopov.

Udeleženke so spoznavale, zakaj je interdisciplinarno povezovanje in medpanožno sodelovanje ter identificiranje stičnih točk in skupnih priložnosti pomembno za podjetniško pot. Zadnji dan je bil namenjen individualnemu mentorstvu, spoznavanju z osnovami analize trga, kupcev in konkurence; kjer so mentorji in kandidatke oblikovali prvi vprašalnik o problemu ali potrebi, ki jo produkt ali storitev rešuje ter se seznanili z napotki, kako izvesti intervjuje s ciljnimi uporabniki. Drugi modul bo od 12. do 15. 10. 2017.